Λαμπερό πρόσωπο, εξωστρεφές, με κοινωνικές και καλλιτεχνικές ευαισθησίες.
Ιδιαίτερα αγαπητή στους συμπολίτες της, αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της υποψ. Δημάρχου ΜΕΡΟΠΗΣ ΥΔΡΑΙΟΥ.
Όπως συνηθίζει να λέει: ‘’ η αγάπη για την πόλη μου, είναι ουσιαστική, διαχρονική και διάχυτη. Είναι αυτή η αγάπη ένας από τους βασικούς λόγους που με οδήγησαν στο να αποδεχτώ την τιμητική πρόταση της συμπόρευσης στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια με στόχο την ΚΕΡΚΥΡΑ του μέλλοντος’’
ΔΗΜΟΣΟΦΟΣ