ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τα μικρά νησιά που δεν έχουν δικό τους Δήμαρχο, αλλά είναι προσάρτημα σε μεγαλύτερους Δήμους, αποτελούν το φτωχό συγγενή της αυτοδιοίκησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: εγκατάλειψη, ελάχιστη έως και καθόλου χρηματοδότηση.
Στο ΚΑΛΑΜΟ Λευκάδας τα χρόνια που πέρασαν δυο γυναίκες, η Γιώτα Γραψοπούλου και η Θεώνη Μπουλιέρη φόρεσαν φόρμες εργασίας, πήραν σκούπα και φαράσι κ’ έβαλαν τα δυνατά τους να νοικοκυρέψουν τον τόπο τους.
Με προσωπική εργασία, με ευαισθητοποίηση και άλλων, ακόμα και με συγκρούσεις όταν έπρεπε.
Στις εκλογές που έρχονται κοσμούν το ψηφοδέλτιο του μελλοντικού Δημάρχου ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΒΕΡΓΙΝΗ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συντοπίτες τους, θα τις επανεκλέξουν, ανταμοίβοντάς τες για το έργο τους.
ΔΗΜΌΣΟΦΟΣ